Opis działalności
Opis działalności Print
There are no translations available.


Fundacja  działa na  rzecz  młodych muzyków wyróżniających się grą i osobowością. Poprzez sympatyków Fundacji - miłośników młodych talentów  pozyskujemy   środki, które przeznaczamy na  organizację  konkursów, stypendia naukowe za osiągnięcia artystyczne dla uczniów, przyznajemy nagrody dla wyróżniających się pedagogów. Fundacja wspiera działalność  Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy  niosąc pomoc przy zakupie pomocy naukowych i dydaktycznych  oraz wyposażenia.

Prowadzimy zajęcia umuzykalniające, dzięki którym każdy  może przeżyć  przygodę z muzyką. Z roku na rok cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, wysoki poziom prowadzonych zajęć przyciąga coraz większą grupę uczestników w różnym wieku

 

Zaletą zajęć umuzykalniających jest to, iż udostępnia się naukę gry na wybranym przez siebie instrumencie wszystkim zainteresowanym niezależnie od wieku. Uczniowie uczący się w Fundacji swoje nabyte umiejętności gry na instrumentach prezentują w macierzystych szkołach  na różnego rodzaju apelach, uroczystościach, bądź w zaciszu swoich domów podczas spotkań rodzinnych, audycjach muzycznych w PZSM na zewnątrz.

W 2009 roku zostały zorganizowane  konkursy  solfeżowy dla uczniów szkół muzycznych, konfrontacje dla uczniów klas wiolonczeli szkół muzycznych  i inne. Laureaci za swoje osiągnięcia zostali uhonorowani nagrodami.

Dużym przedsięwzięciem jest organizacja Kursu mistrzowskiego „Salony u Mistrza - w stronę Artura Rubinsteina”, gdzie pod okiem wspaniałych mistrzów różnych specjalności z kraju i zagranicy młodzi adepci sztuki doskonalili swój talent. Kurs w 2009 roku cieszył się dużym powodzeniem wśród młodzieży i dzieci, gdyż młodzież poprzez kontakt z profesorami wzbogaca swój warsztat oraz poznaje nową literaturę i uczestniczy w koncertach uczestników i profesorów. Ponadto Fundacja pozyskała środki na zakup profesjonalnych instrumentów perkusyjnych, saksofonów oraz multimedialnego komputera wraz  z oprogramowaniem do komponowania muzyki. Wszystkie te pomoce dydaktyczne zostały nieodpłatnie przekazane na rzecz społeczności Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina, na rzecz którego działa nasza Fundacja.

 

Kolejnym celem statutowym Fundacji realizowanym w 2009 jest przyznanie  wybitnym uczniom Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszcz jednorazowych stypendiów artystycznych oraz dofinansowań opłat  do wypoczynku połączonego z nauką.

Wszystkie działania Fundacji mają na celu propagowanie  i upowszechnianie muzyki wśród społeczeństwa, promowanie młodych talentów zarówno w sferze materialnej jak i rozwoju artystycznego oraz podejmowanie wszelkich działań mających na celu podniesienie poziomu nauczania w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych  im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.