Rubinki
There are no translations available.

 

Uchwała Towarzystwa Mozartowskiego

 

Wspominając  śp. Panią Ewę Stąporek-Pospiech, Prezes Towarzystwa Mozartowskiego w Bydgoszczy, członkowie organizacji podczas nadzwyczajnego zebrania podkreślili szczególną rolę Pani Prezes w powołaniu Towarzystwa oraz wieloletnie jego prowadzenie. Członkowie Towarzystwa zwrócili uwagę na Jej zaangażowanie w promowaniu klasycznego piękna oraz muzyki Mozarta, a także propagowanie sztuki poprzez organizowanie koncertów, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, wspomaganie uzdolnionej młodzieży oraz upowszechnianie muzyki wśród melomanów. Wielkie serce, pasja i praca Pani Prezes owocowały rozprzestrzenianiem się dobra i piękna w świecie.
TOWARZYSTWO MOZARTOWSKIE W BYDGOSZCZY

 

Towarzystwo Mozartowskie działające przy Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy to stowarzyszenie zajmujące się promowaniem i upowszechnianiem muzyki .

Powstało w 1995 roku i tym samym Bydgoszcz stała się siedzibą pierwszego, a zarazem jedynego Towarzystwa Mozartowskiego w Polsce .

Głównym punktem zainteresowań Towarzystwa jest oczywiście osoba
i twórczość Mozarta , ale obok tego również szeroko rozumiana problematyka muzyczna, związana z różnymi twórcami czy epokami. Celem stowarzyszenia jest organizowanie różnorodnych imprez - koncertów, audycji , spotkań muzycznych, skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców: uczniów szkół muzycznych, melomanów, czy środowiska lokalnego. Wśród tego typu imprez wymienić należy liczne koncerty okolicznościowe, recitale, koncerty kameralne i orkiestrowe, koncerty promujące młode talenty – wybitnie uzdolnioną młodzież.

Towarzystwo Mozartowskie finansuje nagrody dla osób wyróżniających się na konkursach muzycznych ( nagroda za najlepsze wykonanie utworów Mozarta na Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Krakowie oraz nagroda na Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy ). Towarzystwo organizuje ponadto wykłady popularno-naukowe, przybliżające słuchaczom różnorodną problematykę muzyczną oraz warsztaty , na których młodzież zapoznaje się z praktyką muzyczną minionych epok .

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie twórczości Mozarta i innych kompozytorów okresu klasycznego oraz kompozytorów, dla których inspiracją jest muzyka Mozarta. Towarzystwo upowszechnia utwory instrumentalne zespołowe, wokalne i orkiestrowe oraz umacnia więzi pomiędzy polskimi
i zagranicznymi muzykami. Towarzystwo współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami krajowymi
i zagranicznymi realizującymi podobne cele (jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną)

 

TOWARZYSTWO REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ :

 1. ORGANIZOWANIE KONCERTÓW, AUDYCJI, FESTIWALI ORAZ KONKURSÓW MUZYCZNYCH.

 2. WSPÓŁPRACĘ Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI, ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI
  I INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI.

 3. ORGANIZOWANIE SEMINARIÓW.

 4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ I FONOGRAFICZNĄ.

 5. PROWADZENIE ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH.

 6. NAWIĄZYWANIE I UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW
  Z POKREWNYMI TOWARZYSTWAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

 7. FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH CELE TOWARZYSTWA LUB PREDYSPONOWANYCH DO ICH REALIZACJI ORAZ DLA OSÓB WYBITNIE UTALENTOWANYCH MUZYCZNIE Z DOCHODÓW TOWARZYSTWA, PO PODJĘCIU W TYM PRZEDMIOCIE UCHWAŁY PRZEZ ZARZĄD I PO ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM MAJĄTKOWYM TOWARZYSTWA.


Rubinki PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Informations - Rubinki
Written by Administrator   
Thursday, 05 November 2015 15:08
There are no translations available.Chór dziecięcy Rubinki
Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem.
Święty Augustyn

 
Chór powstał w 1999 roku, skupiając w swych szeregach uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, pracujących pod kierunkiem Agnieszki Sowy.
Koncertową wizytówką zespołu jest prestiżowa współpraca z Filharmonią Pomorską zapoczątkowana wykonaniem Requiem wojennego B. Brittena (2000r).
W swoim repertuarze chór posiada również Carmina Burana C. Orffa ( 2002, 2004, 2013). Filharmoniczna estrada gościła chór jeszcze m. in. w koncertach charytatywnych „Dzieci dzieciom” (2004),
wraz z orkiestrą kameralną „Capella Bydgostiensis” w „Poranku z Mozartem” i „Mikołajkach w Filharmonii” (2004).  „Rubinki” wystąpiły również z godzinnym koncertem na zakończenie Roku Edukacyjnego
Filharmonii w 2012 roku. Chór dwukrotnie wykonał Carmina Burana C. Orffa z solistami, Chórem Akademickim i Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej im. F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2006, 2011).
Zaszczytem dla chórzystów był występ dla maestro Krzysztofa Pendereckiego w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki w Lubostroniu (2006). W czerwcu 2005 roku na zaproszenie
Conservatoire Populaire de Musique chór wziął udział w Feta la Musique w Genewie,  propagując polską chóralistykę współczesną.

Do największych osiągnięć Chóru Dziecięcego „Rubinki” należą:

I miejsce Złoty Medal i Dyplom w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym„Svetky Pisni”, Ołomuniec, 2006;
I miejsce w Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych, Inowrocław, 2007.
I miejsce w V Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych „Bel Canto”, Ostrów Wielkopolski, 2008;
I miejsce w kategorii muzyka współczesna podczas 44. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnejw Międzyzdrojach, 2009;
I Miejsce w katgorii musica sacra podczas 44. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, 2009. Do innych osiągnieć należą:
Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej wręczona podczas Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach,2009;
Nagroda Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach;
Nagroda nieoficjalnego jury dla najlepszego chóru festiwalu.
W kwietniu 2013 roku zespół powrócił ze Złotym Dyplomem z II Warszawskiej Wiosny Chóralnej – Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Muzycznych organizowanego przez CEA.
Dyrygent Chóru, mgr Agnieszka Sowa otrzymała I Nagrodę w kategorii Chórmistrz, Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta ufundowaną przez Katedrę Dyrygentury Chóralnej AM
w Poznaniu oraz Nagrodę Kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej AM w Bydgoszczy – poprowadzenie wykładu dla studentów Wydziału Dyrygentury Chóralnej.
    „Rubinki” śpiewają dla społeczności i środowisk bydgoskich i wojewódzkich m. in. dla Urzędu Miasta Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
Na zaproszenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zespół wziął udział w Koncertach Kompozytorskich poświęconych twórczości R. Twardowskego (2006),
J. Świdra (2007), A. Koszewskiego (2012), W. Lutosławskiego (2013). W grudniu 2007 roku „Rubinki”  nagrały program świąteczny dla TVP, a w 2008,
wystąpiły na scenie Teatru Polskiego w spektaklu Teatru Łaźnia z Krakowa podczas Festiwalu Prapremier. W kwietniu 2009 roku chór uświetnił swym występem Inaugurację XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy.

mgr Agnieszka Sowa

 
Last Updated on Thursday, 05 November 2015 15:15