Regulaminy
There are no translations available.

 

Uchwała Towarzystwa Mozartowskiego

 

Wspominając  śp. Panią Ewę Stąporek-Pospiech, Prezes Towarzystwa Mozartowskiego w Bydgoszczy, członkowie organizacji podczas nadzwyczajnego zebrania podkreślili szczególną rolę Pani Prezes w powołaniu Towarzystwa oraz wieloletnie jego prowadzenie. Członkowie Towarzystwa zwrócili uwagę na Jej zaangażowanie w promowaniu klasycznego piękna oraz muzyki Mozarta, a także propagowanie sztuki poprzez organizowanie koncertów, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, wspomaganie uzdolnionej młodzieży oraz upowszechnianie muzyki wśród melomanów. Wielkie serce, pasja i praca Pani Prezes owocowały rozprzestrzenianiem się dobra i piękna w świecie.
TOWARZYSTWO MOZARTOWSKIE W BYDGOSZCZY

 

Towarzystwo Mozartowskie działające przy Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy to stowarzyszenie zajmujące się promowaniem i upowszechnianiem muzyki .

Powstało w 1995 roku i tym samym Bydgoszcz stała się siedzibą pierwszego, a zarazem jedynego Towarzystwa Mozartowskiego w Polsce .

Głównym punktem zainteresowań Towarzystwa jest oczywiście osoba
i twórczość Mozarta , ale obok tego również szeroko rozumiana problematyka muzyczna, związana z różnymi twórcami czy epokami. Celem stowarzyszenia jest organizowanie różnorodnych imprez - koncertów, audycji , spotkań muzycznych, skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców: uczniów szkół muzycznych, melomanów, czy środowiska lokalnego. Wśród tego typu imprez wymienić należy liczne koncerty okolicznościowe, recitale, koncerty kameralne i orkiestrowe, koncerty promujące młode talenty – wybitnie uzdolnioną młodzież.

Towarzystwo Mozartowskie finansuje nagrody dla osób wyróżniających się na konkursach muzycznych ( nagroda za najlepsze wykonanie utworów Mozarta na Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Krakowie oraz nagroda na Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy ). Towarzystwo organizuje ponadto wykłady popularno-naukowe, przybliżające słuchaczom różnorodną problematykę muzyczną oraz warsztaty , na których młodzież zapoznaje się z praktyką muzyczną minionych epok .

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie twórczości Mozarta i innych kompozytorów okresu klasycznego oraz kompozytorów, dla których inspiracją jest muzyka Mozarta. Towarzystwo upowszechnia utwory instrumentalne zespołowe, wokalne i orkiestrowe oraz umacnia więzi pomiędzy polskimi
i zagranicznymi muzykami. Towarzystwo współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami krajowymi
i zagranicznymi realizującymi podobne cele (jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną)

 

TOWARZYSTWO REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ :

 1. ORGANIZOWANIE KONCERTÓW, AUDYCJI, FESTIWALI ORAZ KONKURSÓW MUZYCZNYCH.

 2. WSPÓŁPRACĘ Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI, ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI
  I INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI.

 3. ORGANIZOWANIE SEMINARIÓW.

 4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ I FONOGRAFICZNĄ.

 5. PROWADZENIE ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH.

 6. NAWIĄZYWANIE I UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW
  Z POKREWNYMI TOWARZYSTWAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

 7. FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH CELE TOWARZYSTWA LUB PREDYSPONOWANYCH DO ICH REALIZACJI ORAZ DLA OSÓB WYBITNIE UTALENTOWANYCH MUZYCZNIE Z DOCHODÓW TOWARZYSTWA, PO PODJĘCIU W TYM PRZEDMIOCIE UCHWAŁY PRZEZ ZARZĄD I PO ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM MAJĄTKOWYM TOWARZYSTWA.


PZSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy :: File Repository

Regulaminy


Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author
Page:  1 2 Next »

file_icons/pdf3.gif! NOWY Regulamin ćwiczenia w szkole

Submitted On:
23 Oct 2019
File Size:
464.81 Kb
Downloads:
219

file_icons/pdf3.gif!Regulamin wypożyczania instrumentów w PZSM

Submitted On:
02 Jul 2017
File Size:
2,212.80 Kb
Downloads:
43

file_icons/pdf1.gif!Regulamin wypożyczania podręczników do DOKUMENTY/REGULAMINY

Submitted On:
02 Sep 2016
File Size:
1,312.27 Kb
Downloads:
12

file_icons/pdf3.gif10TH INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS ARTHUR RUBINSTEIN IN MEMORIAM

Submitted On:
11 Sep 2014
File Size:
218.89 Kb
Downloads:
43

file_icons/pdf1.gifAKADEMIA JAZZU LISTOPAD 2013

Submitted On:
17 Oct 2013
File Size:
466.44 Kb
Downloads:
23

file_icons/pdf3.gifHarmonogram Miniatury 2015

Submitted On:
02 Feb 2015
File Size:
107.94 Kb
Downloads:
431

file_icons/pdf1.gifHARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO Z PROF. JERZYM MARCHWIŃSKIM.pdf

Submitted On:
09 Apr 2015
File Size:
133.57 Kb
Downloads:
37

file_icons/pdf3.gifKomunikat Dyrektor PZSM

Submitted On:
15 Jan 2014
File Size:
183.48 Kb
Downloads:
209

file_icons/pdf3.gifMakroregionalne przesłuchania perkusyjne - HARMONOGRAM PROB

Submitted On:
18 Nov 2013
File Size:
109.46 Kb
Downloads:
94

file_icons/pdf1.gifMakroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Perkusji

Submitted On:
17 Oct 2013
File Size:
469.31 Kb
Downloads:
67
Page:  1 2 Next »
Remository 3.46 is technology by Guru PHP
Polska adaptacja JoomlaPL.com